زنان معترض: طالبان به جای رسیدگی به وضعیت گرسنه‌گان، دست به قتل عام و انتقام‌گیری می‌زنند

صبح کابل
زنان معترض: طالبان به جای رسیدگی به وضعیت گرسنه‌گان، دست به قتل عام و انتقام‌گیری می‌زنند

یک جنبش اعتراضی زنان تحت عنوان مکتب انتقادی کابل، بار دیگر در پیوند به بسته‌ماندن مکاتب دخترانه و وضع محدودیت‌های روزافزون از سوی طالبان، دست به اعتراض زده‌اند.

این زنان روز یک‌شنبه -۱۲ سرطان-، در یک نشست خبری در کابل، تأکید کردند که طالبان به جای رسیدگی به وضعیت زندگی مردم و گرسنگی، دست به قتل عام و انتقام‌گیری می‌زنند.

به گفته‌ی این زنان، طالبان از حقوق زنان در معاملات سیاسی شان سوءاستفاده می‌کنند و از سویی‌هم جامعه‌ی جهانی در قبال حقوق زنان افغانستان بی‌پروایی می‌کند.

در بخشی از قطع‌نامه‌ای که از سوی این زنان به خوانش گرفته شد، آمده است: «حق آموزش زنان ابزاری برای معاملات سیاسی نیست. سکوت شرم‌آور جهان در قبال زن افغانستان تلخ‌تر از همیشه این را می‌رساند که تمام ارزش‌های انسانی می‌تواند در معاملات سیاسی زیر پا گردد.»

زنان معترض، می‌گوید که زنان افغانستان با آگاهی کامل از حقوق شان وارد میدان حق‌طلبی شده و تا به رسمیت‌ شناخته‌شدن هویت زنانه‌ی شان و به دست‌آوردن حقوق شهروندی شان مبارزه خواهند کرد.

در قطع‌نامه، آمده است:«حق آموزش زنان تجارت نیست تا از آن زمینه‌ی زر اندوزی برای اهل درآمد میسر شود. با صدای رسا در مقابل این کتمان حق می‌ایستیم و اجازه نخواهیم داد تا مثل همیشه، زنان بهانه‌ی نخست مردان برای جنایت‌های قدرت‌طلبانه و غلامی نفس‌های بیمار شان گردد.»

این زنان هم‌چنان، خواستار رسیدگی به وضعیت زندگی و گرسنگی مردم افغانستان شده‌اند.