زنان افغانستان به طالبان: برای اهداف سیاسی تان، ما را گروگان نگیرید

صبح کابل
زنان افغانستان به طالبان: برای اهداف سیاسی تان، ما را گروگان نگیرید

شماری از زنان فعال مدنی و سیاسی در شهر کابل از طالبان می‌خواهند که برای اهداف سیاسی شان، زنان افغانستان را گروگان نگیرند.

در قطع‌نامه‌ای که روز یک‌شنبه -۱۸ میزان-، از سوی این زنان به نشر رسیده، آمده است که طالبان باید هر چه زودتر مکاتب دخترانه را در سراسر افغانستان باز کنند و هم‌چنان اجازه دهند که زنان به وظایف قبلی شان برگردند.

این زنان، تأکید کرده اند که دولت طالبان باید اجازه دهند که بانک‌ها فعالیت شان را از سر گیرند تا مردم دوباره فعالیت تجاری داشته باشند.

در بخشی از قطع‌نامه آمده است، آن‌عده از افرادی که با وجود عفو عمومی طالبان بازداشت شده شده اند، دوباره آزاد شوند.

هم‌چنان در این قطع‌نامه، آمده است که طالبان باید سایت‌های توزیع شناس‌نامه و ریاست پاسپورت را باز کنند تا افرادی که قصد بیرون‌رفتن از کشور را دارند، بیرون شوند.

تأمین امنیت، رعایت حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی و دادن سهم فعال به زنان در بدنه‌ی حکومت از سایر مواردی است که این زنان خواستار تحقق آن شده اند.

این در حالی است که با سقوط کابل به دست طالبان، محدودیت‌های زیادی برای زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. دانش‌آموزان و دانش‌جویان دختر از حق رفتن به مکتب و دانشگاه محروم شده اند. در همین حال، بسیاری از زنان شاغل نیز وظایف شان را از دست داده اند.