طالبان برای پراکنده‌کردن تجمع اعتراضی زنان در کابل از گاز اشک‌آور استفاده کردند

صبح کابل
طالبان برای پراکنده‌کردن تجمع اعتراضی زنان در کابل از گاز اشک‌آور استفاده کردند

گروهی از زنان معترض در شهر کابل، می‌گویند که طالبان برای پراکنده‌کردن تجمع اعتراضی آن‌ها بر صورت شماری از زنان گاز اشک‌آور پاشیدند.

این زنان روز یک‌شنبه -۲۶ جدی-، در پیوند به کشته‌شدن زینب عبداللهی از سوی طالبان در غرب کابل و نامعلوم‌بودن سرنوشت عالیه عزیزی در نزدیکی دانشگاه کابل دست به اعتراض زدند.

شماری از این زنان، می‌گویند که لحظاتی پس از تجمع آن‌ها، نیروهای طالبان اعتراضات شان مورد خشونت قرار داده و برای پراکنده‌‌کردن از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

به گفته‌ی آن‌ها، حتا برای متفرق‌کردن زنان معترض، از شوک برقی نیز استفاده شده است.

با این حال، زنان معترض می‌گویند که هیچ گاهی از طالبان نمی‌ترسند و سکوت نمی‌کنند. «تا زمانی که یک قطره خون در وجود ما باشد، ایستادگی می‌کنیم و می‌رزمیم.»

این در حالی است که زینب عبداللهی، پنج‌شنبه‌شب -۲۳ جدی-، زمانی که از سالن عروسی به طرف خانه در حرکت بود، افراد طالبان در ایست بازرسی موترش را متوقف کرده و پس از این که اجازه‌ی حرکت به آن‌ها می‌دهد، چند متر دورتر موترش را به رگبار می‌بندند.

همین گونه، عالیه عزیزی، مدیر بخش زنان زندان هرات در زمان حکومت پیشین بود. او چهار ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شد و تا اکنون از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست.