ثبت ۸ مورد مشکوک به ویروس کرونا در هرات، فراه و لوگر

صبح کابل
ثبت ۸ مورد مشکوک به ویروس کرونا در هرات، فراه و لوگر

وزارت صحت، اعلام کرده است که ۸ مورد مشکوک به ویروس کرونا، در ولایت‌های هرات، فراه و لوگر ثبت شده است.
وحیدالله مایار، سخن‌گوی وزارت صحت، گفته است که به تازگی، ۸ مورد مشکوک به ویروس کرونا، در ولایت‌های هرات، فراه و لوگر، ثبت و به منظور تثبیت، به کابل فرستاده شده است.
او افزوده است: «۵ مورد مشکوک از ولایت هرات، ۲ مورد مشکوک از ولایت فراه و یک مورد مشکوک از ولایت لوگر ثبت شده و نتیجه‌ی آن، تا ۲۴ ساعت آینده مشخص خواهد شد.»
آقای مایار، گفته است که به منظور حصول اطمینان، از هر بیمار، دو نمونه گرفته می‌شود و یکی از آن‌ها به کابل و یکی دیگر به هالند فرستاده خواهد شد. او تأکید کرده است که تا کنون، نتیجه‌ی هر دو معاینات، یک‌سان بوده است.
پیش از این، موارد مشکوکی از ویروس کرونا، در ولایت‌های کابل، هلمند، غور، فراه و هرات گزارش شده بود؛ اما تا کنون، تنها یکی از این موارد، در ولایت هرات مثبت اعلام شده است.
وزارت صحت، گفته است که تدابیر جدی‌ای را برای مبارزه با ویروس کرونا، روی دست گرفته است. دولت افغانستان نیز مبلغ ۲۵ میلیون دالر را برای مبارزه با این ویروس، اختصاص داده است.