والی کابل: تا کنون ۱۸۷ میلیون افغانی برای مبارزه با کرونا در کابل مصرف شده است

صبح کابل
والی کابل: تا کنون ۱۸۷ میلیون افغانی برای مبارزه با کرونا در کابل مصرف شده است

محمدیعقوب حیدری، والی کابل، تأکید می‌کند که تا کنون، ۱۸۷ میلیون افغانی در راستای مبارزه با ویروس کرونا در کابل، مصرف شده است.

آقای حیدری، روز یک‌شنبه (۸ سرطان)، در یک نشست خبری گفت که ولایت کابل، برای مبارزه با ویروس کرونا، ۵۰۰ میلیون افغانی بودجه دریافت کرده که ۲۵۰ میلیون آن تنها برای بخش صحت اختصاص یافته است.

او افزود: «حدود ۲۵۰ میلیون افغانی برای صحت اختصاص یافته که از این پول، تا کنون ۴۰ میلیون مصرف شده و بیش از ۲۰۰ میلیون آن آماده‌ی مصرف است.»

آقای حیدری، گفت که ۲۵۰ میلیون افغانی نیز در بخش کمک‌رسانی اختصاص یافته که از این میان، ۱۴۷ میلیون آن برای هزینه‌ی برق و آب مردم مصرف شده و کمتر از ۱۰۰ میلیون آن باقی مانده است.

به گفته‌ی او، تمام پول‌ها به گونه‌ی شفاف مصرف شده و گزارش کامل آن نیز وجود دارد.

والی کابل، می‌گوید که در کنار بودجه‌ی اختصاص یافته از سوی کمیته‌ی مبارزه با ویروس کرونا، بیش از ۱۴۰ میلیون افغانی پول نقد و ۳۰۰ میلیون افغانی مواد خوراکی نیز، از سوی نهادهای خیریه به دست آمده که به مردم کمک شده است.

آقای حیدری، هم‌چنان در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها اشاره کرده و گفت که در صورت آغاز درس‌ها، اقدام‌های جدی باید روی دست گرفته شود.

او افزود: «در قسمت این که آیا درس ها در مکاتب و دانشگاه‌ها شروع می‌شود، من آمادگی‌ها را بسیار ضعیف می‌بینیم. اگر قرار است که آغاز شود، باید که اقدامات جدی را روی دست بگیریم؛ زیرا تجمع نباید سبب ایجاد خطر باشد. در قسمت ضدعفونی‌سازی ولایت کابل، آمادگی داریم.»

گفتنی است که تا کنون، ۳۰۹۶۷ مورد مثبت ویروس کرونا، در افغانستان شناسایی شده که از این میان، تنها ۱۲۷۶۶ مورد آن، در ولایت کابل ثبت شده است.