شفاخانه‌ها و لابراتوارهای خصوصی، صلاحیت تشخیص ویروس کرونا را ندارند

صبح کابل
شفاخانه‌ها و لابراتوارهای خصوصی، صلاحیت تشخیص ویروس کرونا را ندارند

وزارت صحت عامه، تأکید می‌کند که تشخیص ویروس کرونا در افغانستان، تنها در لابراتوارهای این وزارت انجام می‌شود و هیچ شفاخانه‌ و لابراتوارهای خصوصی، صلاحیت آزمایش و تشخیص این ویروس را ندارند.

وحیدالله مایار، سخن‌گوی این وزارت، پیش از چاشت امروز چهارشنبه (۲۸ حوت)، در یک نشست خبری گفت که برخی از شفاخانه‌ها و لابراتوارهای خصوصی، به گونه‌ی خودسرانه دست به تشخیص و آزمایش ویروس کرونا می‌زنند.

به همین دلیل وزارت صحت عامه، اعلام کرده است که یک شفاخانه و یک لابراتوار خصوصی را در شهر کابل مسدود می‌کند. سخن‌گوی این وزارت گفت که تشخیص و آزمایش ویروس کرونا باید در لابراتوارهای با امنیت بلند بیولوژیکی انجام شود و از این پس، جلو مراکز خودسر گرفته خواهد شد.

وحیدالله مایار، در این نشست خبری به گونه‌ی نمونه گفت که یکی از مراکز صحی خصوصی در کابل، از تست ویروس کرونا، سه هزار افغانی از هر شخص می‌گیرد، درحالی که وزارت صحت عامه، تمام معاینات ویروس کرونا را به صورت مجانی انجام می‌دهد و بابت آن از هیچ فردی پول نمی‌گیرد.

این درحالی است که بر بنیاد تازه‌ترین آمار وزارت صحت عامه، تاکنون ۲۲ مورد مثبت ویروس کرونا، در افغانستان ثبت شده است که بیشتر مبتلایان در هرات به سر می‌برند. اخیرا محمداشرف غنی، فرمان داده است که مبلغ ۴۰۰ میلیون افغانی بودجه‌ی اضطراری برای مقابله با شیوع و مهار ویروس کرونا، به ولایت هرات انتقال یابد.