حامد کرزی به گروه طالبان: به احترام لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح جنگ را متوقف کنید

صبح کابل
حامد کرزی به گروه طالبان: به احترام لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح جنگ را متوقف کنید

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، از گروه طالبان می‌خواهد تا به احترام لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، جنگ را متوقف کرده و مذاکرات میان‌افغانی را آغاز کند.

آقای کرزی که روز یک‌شنبه (۱۹ اسد)، در نشست اختتامیه‌ی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح سخن می‌زد، گفت: «به طالبان صدا می‌کنم، جنگ را بند کن، امروز جرگه‌ی افغانستان زمینه را برایت فراهم کرد، مذاکره را آغاز کن تا با هم دوست شویم و و بیا در این خاک تا یک جا زندگی کنیم.»

به باور او، فیصله‌ی نهایی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، راه را برای آغاز مذاکرات میان‌افغانی نزدیک و امید مردم را برای برقراری صلح پایدار، بیشتر کرده است.

آقای کرزی، هم‌چنان تأکید کرد که مردم افغانستان، از همسایه‌های خود مداخله نه؛ بلکه دوستی می‌خواهند.

گفتنی است که رییس‌جمهور غنی، به منظور بحث و مشوره در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی طالب که پیش از این گفته بود، صلاحیت آزادی آن‌ها را ندارد، لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح را برگزار کرده است.

آقای غنی، در نشست افتتاحیه‌ی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، گفت که گروه طالبان، وعده سپرده تا سه روز پس از آزادی این ۴۰۰ زندانی، گفت‌وگوهای مستقیم را با حکومت افغانستان آغاز کند.

رییس‌جمهور غنی نیز، در نشست اختتامیه‌ی لویه‌جرگه، گفت که فیصله‌ی آن مبنی بر آزادی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالب را امروز امضا خواهد کرد.

آقای غنی، تأکید کرد که حالا، انتخاب از طالبان است و این گروه، باید نشان بدهد که در چنین شرایطی، از برقراری آتش‌بس سراسری، ترس ندارد.