بازداشت بیش از یک هزار مأمور پولیس به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی

صبح کابل
بازداشت بیش از یک هزار مأمور پولیس به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی

سرپرست وزارت داخله، اعلام کرده است که در جریان یک سال گذشته، بیش از یک هزار مأمور پولیس به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی بازداشت شده‌اند.
مسعود اندرابی، شنبه شب (۲۳ حمل) در برگه‌ی تویترش نوشت که در میان افرادی که به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی بازداشت شده‌اند، افسران عالی‌رتبه نیز شامل استند.
آقای اندرابی افزوده است: «ما متعهد به ایجاد نیروی مسلکی و حرفه‌ای استیم تا بتوانیم به مطالبات شهروندان رسیدگی کنیم. سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، غیر قابل قبول است.»
این در حالی است که وزارت داخله، در جریان یک سال گذشته، بارها از بازداشت نیروهای پولیس به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و برخورد نامناسب با مردم، خبر داده است.