محمد محقق: از اظهاراتی که سبب تخریب روند صلح می‌شود، خودداری کنیم

صبح کابل
محمد محقق: از اظهاراتی که سبب تخریب روند صلح می‌شود، خودداری کنیم

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از رهبران سیاسی و جهادی خواسته است، از اظهاراتی که سبب تخریب روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان می‌شود، خودداری کنند.

آقای محقق که روز جمعه (۴ میزان)، در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی صلح در کابل صحبت می‌کرد، گفت که در این وقت حساس ضرور نیست تا در مورد کارهایی که گروه طالبان انجام داده، سخن گفته شود؛ زیرا ممکن است این حرف‌ها به روند صلح آسیب‌ بزند.

از سویی هم اسدالله سعادتی، معاون دوم ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تاکید کرد که تمام شخصیت‌های سیاسی و جهادی، بحث صلح را با ادبیات صلح پیش ببرند و از حرف‌هایی که این روند را تخریب می‌کند، خودداری کنند.

به گفته‌ی آقای سعادتی، افغانستان در حال حاضر بیش‌تر از هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است؛ زیرا همه‌ی جانب‌ها که در روند صلح افغانستان دخیل استند، به این نتیجه‌ رسیده اند که به جنگ در افغانستان، باید پایان داده شود.

آقای سعادتی،  تاکید کرد که مردم افغانستان به صلحی نیاز دارند که نظام پساصلح بر بنیاد تبعیض استوار نباشد.

او افزود که هر نظامی که بر بنیاد تبعیض استوار شود، نمی‌تواند باعث آوردن صلح دایمی در افغانستان شود.

آقای سعادتی، افزود که در جریان گفت‌وگوهای صلح، افغانستان در صورتی به به صلح واقعی دست می‌یابد که روی امنیت، رفاه، عدالت و آزادی که چهار خواست عمده‌ی جامعه استند، بحث و پافشاری کند.