شهرداری کابل گزارش «هشت صبح» در مورد اختلاس در برنامه توزیع نان خشک را رد کرد

صبح کابل
شهرداری کابل گزارش «هشت صبح» در مورد اختلاس در برنامه توزیع نان خشک را رد کرد

روزنامه‌ی هشت صبح، گزارشی را منتشر کرده است که در آن ادعا شده که، بیش‌تر از ۸۰۰ میلیون افغانی از پول اختصاص یافته به خاطر توزیع نان خشک در شهر کابل، از سوی مسؤولان شهرداری، اتحادیه‌ی مواد ارتزاقی و خبازان شهر کابل اختلاس و زیر نام دست‌مزد حیف‌ومیل شده است.

اما شهرداری کابل، با رد این گزارش می‌گوید که در برنامه‌ی توزیع، ۱۱۷ میلیون نان خشک، به صورت مجموعی ۳۰۵۶۲ تن آرد به مصرف رسیده که از این میان امور مالی ۲۰۶۵۳ تن آرد آن که بالغ بر بیش از ۸۴۷ میلیون و۴۵۹ هزار افغانی می‌شود، تصفیه شده است.

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات و سخن‌گوی شهرداری کابل روز شنبه (۲۱ سرطان)، در یک نشست خبری  گفت که در جریان ۴۰ روز، ۱۱۷میلیون قرص نان، برای ۳۱۱۳۲۰ خانواده‌ی مستحق در شهر کابل، توزیع شده است.

آقای بارکزی، افزود که پروسه‌ی اسناد مصرفی ۹۹۰۹ تن آرد دیگر در حال پروسس قرار دارد و پس از تکمیل آن، پول مشخص مصرف شده در برنامه‌ی توزیع نان خشک برای مردم اعلام خواهد شد.

شهریار فهیم، رییس تدارکات شهرداری کابل نیز در این نشست خبری گفت: «مطابق فیصله‌ی رهبری دولت افغانستان، به هدف توزیع نان خشک به مستحقین در شهر کابل، مسؤولیت‌ها طی یک تفاهم‌نامه با چهار اداره از جمله اداره‌ی تدارکات ملی، شهرداری کابل، اتحادیه‌ی مواد ارتزاقی و اتحادیه‌یی خبازان امضا شد که از این میان، شهرداری کابل، مسؤولیت تطبیق وهماهنگی توزیع نان خشک را برعهده گرفت.»

به گفته‌ی او، مطابق تفاهم‌نامه، خبازان مکلف بودند که از یک بوجی آرد ۵۰ کیلویی قزاقی، ۱۹۲ قرص نان به مستحقیق توزیع کنند و۳۴ درصد آرد باقی‌مانده از هر بوری برای مصارف خبازی در نظر بگیرد.

از سویی‌هم، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که به صورت مجموعی دولت افغانستان، بیش از یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون افغانی را برای توزیع نان خشک برای مستحقیق در نظر گرفته است.

او افزود که این مقدار پول از سوی وزارت مالیه به شهرداری کابل تحویل داده شده است.

گزارش هشت صبح هم‌چنان نشان می‌دهد که  نزدیک به ۳۰ درصد در هر بوجی‌ آرد و از کل بودجه‌ی مصرف شده در توزیع نان خشک (یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون افغانی) نزدیک به نصف آن زیر نام دست‌مزد حیف‌ومیل شده است.

هم‌چنان بر اساس نرخ خریداری آردهای قراردادی، مجموعه‌ی پول بوجی‌‌های آرد، ۵۶۴ میلیون ۶۶۶ هزار افغانی می‌شود که در ۴۰ روز برای هر خبازی بیش‌تر ۳۵۰ هزار افغانی زیر نام دست مزد داده شده است.