بازداشت یک کارمند زندان پلچرخی به اتهام گرفتن رشوه

صبح کابل
بازداشت یک کارمند زندان پلچرخی به اتهام گرفتن رشوه

اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، اعلام کرده است که یکی از سارن‌منان این اداره، به اتهام گرفتن رشوه از سوی ارگان مسؤول، بالفعل بازداشت شده است.

در خبرنامه‌ای که روز جمعه (۲ جوزا)، از سوی اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها به نشر رسیده، آمده است که فرد بازداشت شده، مبصر بلاک دوم در زندان مرکزی پلچرخی بود و مسؤولیت بررسی ابتدایی تهیه و ترتیب دوسیه‌های زندانیان را برعهده داشت.

در خبرنامه آمده است که این فرد، درست زمانی بازداشت شد که می‌خواست از خانواده‌ی یکی از زندانیان ۳۰هزار افغانی رشوه اخذ کند.

این اداره گفته است که دوسیه‌ی فرد بازداشت شده، برای بررسی بیشتر به وزارت داخله محول شده است.

از سویی در این خبرنامه آمده است که مسؤولان ریاست توقیف کابل، نیز یک مقدار مواد مخدر نوع چرس را همراه با یک پایه تلفون، کشف و ضبط کرده است.

گفتنی است که در پیوند به این قضیه، دو نفر زیر بازجویی بخش‌های کشفی این اداره قرار گرفته اند.

 این درحالی است که پیش‌تر، احمد راشد، رییس اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، در یک نشست خبری اعلام کرد که مشکلاتی هم‌چون فساد اداری، فروش و استفاده‌ی مواد مخدر و آزار و اذیت جنسی، در زندان‌های افغانستان وجود دارد؛ اما به زودی حل خواهد شد.

او، در آن زمان گفته بود: «این مشکلات از سال‌های گذشته به این طرف، در زندان‌ها وجود دارد. کارمندان زندان‌ها، عاملان اصلی انتقال مواد مخدر به داخل زندان استند. پیش از این، تصور می‌کردیم که مواد مخدر را پای‌وازها به داخل زندان منتقل می‌کنند؛ اما بعد از اجرای قرنتین، مشخص شد که کارمندان زندان‌ها از عاملان اصلی انتقال مواد مخدر استند.»