در دو شبانه‌روز گذشته، ۱۸ نفر به اتهام جرایم جنایی در شهر کابل بازداشت شدند

صبح کابل
در دو شبانه‌روز گذشته، ۱۸ نفر به اتهام جرایم جنایی در شهر کابل بازداشت شدند

پلیس کابل، می‌گوید که در نتیجه‌ی چندین عملیات اوپراتیفی نیروهای پلیس، ۱۸ نفر به اتهام جرایم جنایی از نقاط مختلف شهر کابل، بازداشت شده اند.

بصیر مجاهد، سخن‌گوی فرماندهی پلیس کابل، می‌گوید که این افراد در نتیجه‌ی چندین عملیات در جریان دو شبانه‌روز گذشته، بازداشت شده اند.

آقای مجاهد، گفت که افراد بازداشت‌شده در قضایای چون قتل، زخمی‌کردن، دزدی‌های مسلحانه، چپاول‌گری، دزدی تلفن و موتر و جنگ‌ مغلوبه متهم اند.

به گفته‌ی او، این افراد از مربوطات ناحیه‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم و نزدهم شهر کابل شناسایی و بازداشت شده اند.

سخن‌گوی پلیس کابل، می‌گوید که از نزد آن‌ها چهار میل اسلحه‌ی کمری نیز به دست آمده است.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، جرایم جنایی به ویژه‌ دزدی‌های مسلحانه در شهر کابل افزایش یافته است. برنامه‌ میثاق امنیتی که ماه‌ها پیش به هدف کاهش جرایم جنایی آغاز شده بود نیز، نتوانسته تا حد ممکن سطح جرایم را در شهر کابل کاهش دهد.