توزیع شناس‌نامه‌ها‌ی کاغذی و الکترونیکی متوقف شد

صبح کابل
توزیع شناس‌نامه‌ها‌ی کاغذی و الکترونیکی متوقف شد

مسؤولان در کمیته‌ی دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع کرونا، اعلام کرده است که روند توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی و الکترونیکی سر از امروز پنج‌شنبه (۲۹حوت)، در سراسر کشور متوقف شده است.

وحید عمر، رییس این کمیته‌، در برگه‌ی تویتر خود نوشته است: «روند ارائه‌ی تمام خدمات ثبت احوال نفوس، به شمول توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی و الکترونیکی، سر از امروز پنج‌شنبه، در مرکز و ولایات، به استثنای حالات خاص (مریضی، رسمی و تجارتی) و مواردی که قبلاً طی مراحل و تکمیل شده، الی نشر اطلاعیه بعدی معطل است.»

 در همین حال، اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، نیز تأیید کرده اند که بنا بر فیصله‌ی کمیته‌ی دولتی مبارزه با ویروس کرونا، تمام خدمات این اداره،‌ تا اطلاعیه‌ی بعدی متوقف شده است.

در خبرنامه‌ی اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، آمده است: «متقاضیانی که قبلاً فورم‌های انلاین شناس‌نامه‌ی الکترونیکی را خانه‌پری کرده اند، تاریخ و زمان مجدد مراجعه آن‌ها به مرکز، بعداً توسط این اداره تنظیم و به اطلاع متقاضیان محترم رسانیده می‌شود.»

دو روز پیش وزارت داخله، نیز اعلام کرده بود که روند توزیع پاسپورت، تا آخر ماه حمل متوقف شده است. همچنین براساس فیصله‌ی کمیته‌ی دولتی ارتباطات عامه، به منظور وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تمامی فعالیت‌های هوتل‌ها، حوض‌های آب‌بازی، حمام‌ها، مجتمع‌های ورزشی و تمامی محلاتی که در آن افراد تجمع می‌کنند، نیز ممنوع اعلام شده است.

این درحالی است که بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، تاکنون ۲۲ مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، ثبت شده که بیشتر واقعات مثبت در ولایت هرات، گزارش شده است.