ادامه‌ی اعتراضات زنان در کابل؛ اگر قوانین غیر انسانی طالبان لغو نشود، با لباس مردانه در جامعه ظاهر می‌شویم

صبح کابل
ادامه‌ی اعتراضات زنان در کابل؛ اگر قوانین غیر انسانی طالبان لغو نشود، با لباس مردانه در جامعه ظاهر می‌شویم

در ادامه‌ی اعتراضات زنان در برابر محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان، این‌بار گروهی از زنان در پایتخت، با لباس مردانه در یک مکان سربسته دست به اعتراض زدند.

این زنان امروز -جمعه، ۱۷ جدی-، هشدار دادند که اگر قوانین زن‌ستیزانه و غیر انسانی طالبان علیه آنان لغو نشود، به منظور نجات از گرسنگی و پیداکردن لقمه‌ نان حلال و آبرومندانه با لباس مردان در جامعه ظاهر خواهند شد.

زنان معترض، هم‌چنان تأکید کردند که جهان و حکومت طالبان باید به این نتیجه‌ رسیده باشند که زنان افغانستان، دیگر زنانی نیستند که درد و ظلم ظالمان تاریخ را تحمل کرده و در کنج عزلت و تنهایی، خاموشی اختیار کنند.

به گفته‌ی این زنان، دولت طالبان باید حق کار و داشتن وظیفه‌ی آبرومندانه را برای مرد و زن افغانستان به رسمیت بشناسد و زمینه‌ی کار را برای شهروندان کشور مهیا کنند.

در قطع‌نامه‌ی این زنان، آمده است که مطابق چهارچوب و آموزه‌های دین اسلام، زنان و مردان حق داشتن پوشش دلخواه خود را دارند و هیچ فرد و دولتی حق ندارد که به بهانه‌های مختلف وارد حریم خصوصی افراد جامعه شده و کرامت آن‌ها را زیرپا کند.

در قطع‌نامه، آمده است که زنان افغانستان خواستار حق مشارکت سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی شان استند.

آنان هم‌چنان از سازمان‌های ملی و جهانی خواسته اند که کمک‌های فوری بشردوستانه را به شهروندان افغانستان ارایه کنند.