بازداشت یک سرباز زندان زنانه‌ی کابل به اتهام انتقال مواد مخدر به داخل زندان

صبح کابل
بازداشت یک سرباز زندان زنانه‌ی کابل به اتهام انتقال مواد مخدر به داخل زندان

اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها، اعلام کرده است که یک سرباز زندان زنانه‌ی کابل، به اتهام انتقال مواد مخدر به داخل توقیف‌خانه‌ی مرکزی، بازداشت شده است.

در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه (۳ سرطان)، از سوی اداره‌ی تنظیم امور زندان‌ها منتشر شده، آمده است که روز گذشته، یکی از سربازان زندان زنانه‌ی کابل که مقداری مواد مخدر نوع چرس را به‌ گونه‌ی ماهرانه در داخل کفش جابه‌جا کرده بود، هنگام انتقال آن به داخل توقیف‌خانه‌ی کابل، بازداشت شد.

در اعلامیه آمده است که این سرباز، قصد داشت تا این مقدار مواد مخدر را به متهمی به نام نادر فرزند جان آغا، تسلیم کند.

بر اساس اعلامیه، این سرباز، در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده است.

این در حالی است که هفته‌ی گذشته نیز، یکی از سربازان موظف در زندان ولایت غور که مقداری مواد مخدر نوع شیشه را در داخل جلغوزه‌ی پاکستانی جاسازی کرده بود، بازداشت شده بود.