فرماندهی قوت‌های مشترک در کابل به فعالیت آغاز کرد

صبح کابل
فرماندهی قوت‌های مشترک در کابل به فعالیت آغاز کرد

به منظور تأمين امنيت بهتر، تنفيذ قانون و مبارزه با جرايم، فرماندهی قوت‌های مشترک در كابل، به گونه‌ی رسمی افتتاح و به فعالیت آغاز کرد.

فرماندهی قوت‌های مشترک در کابل، روز چهارشنبه (۱۴ جوزا)، به گونه‌ی رسمی از سوی عبدالصبور قانع، معاون ارشد امور امنيتی وزارت داخله، افتتاح شد.

آقای قانع، می‌گوید که نقش اين فرماندهی در راستای تأمين امنيت و مبارزه با جرايم در شهر كابل، ارزنده خواهد بود.

او می‌افزاید: «نيروهای فرماندهی قوت‌های مشترک، شامل ارگان‌های امنيتی و دفاعی مي‌باشد و در راستای تنفيذ قانون و پلان‌گذاری عمليات‌های مشترک جنایی و تروریستی در كابل، به گونه‌ی هماهنگ وظايف‌شان را انجام خواهند داد.»

فرماندهی قوت‌های مشترک كه در رأس آن، امان‌الله واحدی، فرمانده‌ی پولیس كابل قرار دارد، دارای سه معاون از بخش‌های وزارت‌های دفاع، داخله و رياست عمومی امنيت ملی است.

این فرماندهی، به گونه‌ی مشترک در راستای تأمين امنيت شهر كابل فعاليت می‌کند.