خلیل‌زاد و وزیر خارجه‌ی ازبیکستان در مورد اهمیت کاهش خشونت‌ها در افغانستان گفت‌وگو کردند

صبح کابل
خلیل‌زاد و وزیر خارجه‌ی ازبیکستان در مورد اهمیت کاهش خشونت‌ها در افغانستان گفت‌وگو کردند

زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان و عبدالعزیز کاملوف، وزیر امور خارجه‌ی ازبیکستان، در مورد اهمیت فوری کاهش خشونت‌ها در افغانستان، دیدار و گفت‌وگو کرده ‌اند.

آقای خلیل‌زاد، روز جمعه (۳۰ عقرب)، در برگه‌ی تویترش نوشته است که در این دیدار، دو طرف در مورد نقش کشورهای منطقه در مورد صلح افغانستان باهم صحبت کرده اند.

او، گفته است که در این دیدار افزون بر گفت‌وگو در مورد صلح  افعانستان، در مورد اهمیت اتصال اقتصادی منطقه، تجارت، توسعه و در مورد چگونگی برگزاری نشست نمایندگان امریکا، ازبیکستان، پاکستان و افغانستان روی اتصال و انکشاف منطقه‌ای نیز صحبت شده است.

خلیل‌زاد و کاملوف در حالی در مورد روند صلح افغانستان صحبت کر‌ده ‌اند که منابع در قطر می‌گویند؛ هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دولت و طالبان، روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوهای اصلی به توافق رسیده اند.

این منابع می‌گویند که احتمالا در هفته‌ی آینده، گفت‌وگوهای اصلی یدو هیئت آغاز شود.