منابع محلی: طالبان در پنجشیر به برخی خانواده‌ها ۱۰ هزار افغانی داده تا اعترافات دروغین بدهند

صبح کابل
منابع محلی: طالبان در پنجشیر به برخی خانواده‌ها ۱۰ هزار افغانی داده تا اعترافات دروغین بدهند

منابعی در ولایت پنجشیر، می‌گویند که یک روز پس از سقوط ولسوالی‌های دره و آبشار این ولایت، جواد څارګر، مسؤول مطبوعاتی استخبارات طالبان به پنجشیر آمده تا جنگ در این ولایت را نمایشی جلو بدهد.

این منبع روز پنج‌شنبه -۲۲ ثور-، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که جواد څارګر با مسؤول نظامی طالبان در ولسوالی دره صحبت کرده و به آن‌ها گفته است که باید خانواده‌هایی را که به کوه‌ها متواری شدند دوباره برگردانند.

به گفته‌ی او، جنگ‌جویان طالب در ابتدا یک تعداد خانواده‌ها اسیر می‌گیرند تا جوانان و نوجوانان شان از کوه‌ها پایین شوند و این گونه از آن‌ها ویدیو می‌گیرند تا نشان دهند که نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی به طالبان تسلیم شده‌اند.

منبع، هم‌چنان گفت که جنگ‌جویان طالب به دستور جواد څارګر، سلاح‌های شان را در مقابل این افراد می‌گذارند تا به گونه‌ی صحنه‌سازی کنند که آن‌ها واقعا نیروهای جبهه‌ی مقاومت بوده‌اند.

افزون بر این، طالبان در چندین روستا به خانواده‌ها ۱۰ هزار افغانی پول داده‌اند و آن‌ها را مجبور کردند که بگویند در پنجشیر جنگی جریان ندارد. « جواد څارګر خودش چندین کمره را از استخبارات طالبان آورده بود و ویدیوها را خودش از مردم گرفته است. در صحنه هیچ رسانه‌ای حضور نداشته است.»

این در حالی است که در روزهای اخیر طالبان با نشر ویدیوهایی، اعلام کردند که ده‌ها تن از نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی به این گروه تسلیم شده‌اند. چندین رسانه، از جمله تلویزیون ملی که اکنون در اختیار طالبان است و تلویزیون شمشاد، جنگ پنجشیر را نمایشی گزارش داده‌اند.