منابع مردمی در پنجشیر: طالبان پس از شکست در برابر نیروهای مقاومت، دست به صحنه‌سازی می‌زنند

عصمت امین
منابع مردمی در پنجشیر: طالبان پس از شکست در برابر نیروهای مقاومت، دست به صحنه‌سازی می‌زنند

چندین منبع در ولایت پنجشیر، می‌گویند که جنگ‌جویان طالب توان جنگیدن در برابر نیروهای مقاومت ملی را از دست داده و با صحنه‌سازی تلاش می‌کنند که مقامات خود در کابل را راضی نگه‌دارند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که مسؤولان نظامی طالبان از باشندگان نقاط مختلف ولایت پنجشیر دعوت می‌کنند که به قرارگاه‌های این گروه بیایند تا با آن‌ها گفت‌وگو و مشورت کنند.

با این حال منبع می‌گوید، زمانی که باشندگان روستاها به قرارگاه طالبان می‌آیند، می‌بینند که شماری از افراد این گروه در نقاط بلند مستقر استند و شماری هم از مردم عام ویدیو می‌گیرند.

این منبع افزود که طالبان در ویدیوهای شان چنین تظاهر می‌کنند که گویا آن‌ها نیروهای مقاومت استند که به این گروه تسلیم شده‌اند.

گفته می‌شود که در روزهای گذشته چنین قضایایی بارها اتفاق افتاده و جنگ‌جویان و مسؤولان قرارگاه‌های طالبان در پنجشیر تلاش می‌کنند که با این ترفند نشان بدهند که نیروهای مقاومت توان جنگیدن را از دست داده‌اند.

یک منبع دیگر نیز، تأکید کرد که جنگ‌جویان طالب توان ایستادگی در برابر نیروهای مقاومت را ندارند و تنها با این روش می‌خواهند که رهبران و مقامات شان در کابل را راضی نگه‌دارند.

این در حالی است که گروه طالبان در ماه‌های گذشته بارها به نقاط مختلف ولایت پنجشیر لشکرکشی کردند؛ اما هربار به این گروه تلفات سنگین وارد شده و شکست خوردند.