منابع محلی: طالبان ۲۴ خانواده‌ را در دره‌ی سچی بغلان به کوچ‌ اجباری مجبور کردند

صبح کابل
منابع محلی: طالبان ۲۴ خانواده‌ را در دره‌ی سچی بغلان به کوچ‌ اجباری مجبور کردند

به دنبال شدت‌گرفتن جنگ میان طالبان و جبهه‌ی مقاومت در اندراب‌ها، شماری از باشندگان ولسوالی خوست بغلان، می‌گویند که طالبان باشندگان دره‌ی سچی را به اتهام همکاری با نیروهای جبهه‌ی مقاومت بازداشت و آزارو اذیت می‌کنند.

یک باشنده‌ی دره‌ی سچی ولسوالی خوست روز پنج‌شنبه -۲۲ ثور-، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت، چهار روز می‌شود که طالبان از زمین و هوا بر این دره حمله کرده و بارها خانه‌ها‌ی مردم را تلاشی و شماری را هم بازداشت کردند.

به گفته‌ی او، روز گذشته قمندان عمومی طالبان در ولسوالی خوست با رییس امر به معروف این گروه به دره‌ی سچی آمدند و به ۲۴ خانواده دستور داده اند که از این دره کوچ کنند.

او، هم‌چنان گفت که فردا آخرین مهلت این خانواده‌ها است که دره‌ی سچی را ترک کنند، در غیر آن بازداشت می‌شوند.

این باشنده‌ی دره سچی؛ اما تأکید می‌کند که هیچ یک از هم‌روستایان شان عضو جبهه‌ی مقاومت نیستند و طالبان مردم محل را بدون کدام جرمی بازداشت و شکنجه می‌کنند.