زنان معترض: اجباری‌کردن حجاب، سلب حقوق بشری زنان افغانستان است

صبح کابل
زنان معترض: اجباری‌کردن حجاب، سلب حقوق بشری زنان افغانستان است

شماری از زنان معترض در شهر کابل در واکنش به فرمان جدید طالبان در مورد اجباری‌شدن حجاب، می‌گویند که این تصمیم طالبان به معنای سلب حقوق بشری زنان افغانستان است.

اعضای تیم اتحاد و همبستگی زنان روز یک‌شنبه -۱۸ ثور-، در یک تجمع اعتراضی سرپوشیده، نسبت به فرمان جدید طالبان دست به اعتراض زده‌اند.

‌به گفته‌ی آن‌ها، طالبان با بهانه‌های مختلف، تلاش می‌کنند که هر روز فضا را برای زنان و دختران افغانستان تنگ‌تر بسازند.

زنان معترض، تأکید می‌کنند که شهروندان افغانستان، نان، کار، آموزش و امنیت می‌خواهند؛ نه اسارت؛ زیرا زنان این کشور با حجاب استند و حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند.

به باور این زنان، حجابی که طالبان می‌خواهند، نه اسلامی است و نه فرهنگی. «برقع و حجاب سیاه عربی، حجاب زنان افغانستان نیست و تمام زنان در این کشور از قبل حجاب اسلامی دارند، زیرا آنان همه مسلمان استند.»

این در حالی است که در یک فرمان‌ تازه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، آمده است که رعایت حجاب توسط زنان بالغ فرض است و در صورت بی‌حجابی زنان، اولیای شان مجازات و زندانی می‌شوند.

در این فرمان، آمده است که در قدم نخست، خانه‌ی زن بی‌حجاب نشانی و به ولی‌اش توصیه و تنبیه شود.

وزارت امر به معروف طالبان، گفته است: «در قدم دومی ولی ‌اش به ریاست مربوط احضار شود و در قدم سوم ولی ‌اش سه روز بندی شود. در قدم چهارم ولی ‌اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم شود.»