مارشال دوستم به جنگ در برابر طالبان می‌رود

قمرالدین پویاعزیز
مارشال دوستم به جنگ در برابر طالبان می‌رود

منابعی در ولایت جوزجان، می‌گویند که مارشال عبدالرشید دوستم، رییس حزب جنبش ملی ‏افغانستان، ساعتی پیش به افغانستان وارد شده است.‌‎ ‎

یک منبع معتبر، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که آقای دوستم از طریق اوزبیکستان به بندر ‏حیرتان و پس از آن، به شهر مزارشریف وارد شده است.‌‎ ‎

این منبع، هم‌چنان، گفت که قرار است آقای دوستم به جوزجان بیاید و در کنار نیروهای امنیتی، ‏در خط نخست نبرد در مقابل طالبان بجنگد‎.‎

به نقل از منبع، قرار است آقای دوستم پیش از رفتن به خط نبرد در جوزجان، به دیدار رییس‌جمهور غنی در کابل بیاید و پس از آن وارد جوزجان شود.

این در حالی است که مارشال دوستم از چند ماه به این سو، به دلیل بیماری‌ای که داشت، در ‏ترکیه به سر می‌برد. گفتنی است که یارمحمد دوستم، از پسران مارشال دوستم، ماه‌ها می‌شود که ‏در کنار نیروهای امنیتی در خط نخست نبرد در برابر جنگ‌جویان طالب، می‌رزمد. ‏

پیش‌تر، بابر ایشچی، رییس شورای ولایتی جوزجان، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که ‏جنگ‌جویان طالب، از دو ماه به این سو، شهر شبرغان، مرکز این ولایت را محاصره کرده اند و اگر به ‏همین زودی‌های نیروهای کمکی برای مقابله با جنگ‌جویان طالب و شکستاندن محاصره، اعزام ‏نشود، احتمال دارد، این شهر سقوط کند‎.‎

به گفته‌ی او، در حال حاضر، جنگ‌جویان طالب، از مسیر شاه‌راه جوزجان-سرپل، تا یک‌کلیومتری ‏شهر شبرغان رسیده اند‎.‎