مولوی دین‌محمد عظیمی از زندان طالبان آزاد شد

صبح کابل
مولوی دین‌محمد عظیمی از زندان طالبان آزاد شد

منابعی، تأیید می‌کنند که مولوی دین‌محمد عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی حکومت پیشین از زندان طالبان آزاد شده است.

خانواده‌ی آقای عظیمی در گفت‌وگو با صبح کابل، این خبر را تأیید می‌کند و می‌گوید که آقای عظیمی چند ساعت پیش آزاد شده و به خانه برگشته است.

از سویی‌هم یک منبع دیگر، گفت که آقای عظیمی در نتیجه‌ی تلاش‌ها و همکاری‌های داکتر عبدالله عبدالله از بند استخبارات طالبان آزاد شده است.

گفتنی است که آقای عظیمی، هفت ماه پیش به دلایل نامعلومی توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده بود.