کمیته‌ی مک: وزارت داخله در راستای کاهش فساد پیشرفت چندانی نداشته است

صبح کابل
کمیته‌ی مک: وزارت داخله در راستای کاهش فساد پیشرفت چندانی نداشته است

کمیته‌ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (مک)، با نشر گزارش جدیدی گفته است که وزارت داخله، در کاهش فساد پیشرفت‌های لازمی نداشته است.

باری سلام، رییس کمیته‌ی مک، روز سه‌شنبه (۵سنبله) در یک نشست خبری گفت که وزارت داخله در جریان شش ماه، تنها سه سفارش اصلاحی این کمیته را تطبیق کرده است.

او افزود: «شش ماه قبل گزارشی نشر کردیم که بر اساس آن، بخش‌های منابع بشری، تدارکات و لوجستیک وزارت داخله به فساد آلوده بود؛ اما پس از گذشت شش ماه، تنها در بخش استخدام اصلاحات اندکی تطبیق شده است.»

آقای سلام، علاوه کرد که وزارت داخله، از سفارش‌های ارائه شده، هیچ سفارشی را در بخش لوجستیک تطبیق نکرده است.

او می‌گوید که از میان سفارش‌هایی که به این وزارت شد، تنها سه مورد آن تطبیق شده و ۲۸ سفارش دیگر در حال تطبیق است و ۵ سفارش نیز به دلیل تغییر در ساختار داخلی این وزارت، عملی نشده است.

آقای سلام ادامه داد: «بیست سفارش دیگر که عمدتا بخش لوجستیک را در بر می‌گیرد و یک بخش مهم و حیاتی محسوب می‌شود، تطبیق نشده‌ اند و یا گزارشی که حکایت از تطبیق این سفارش‌ها داشته باشد، به ما ارسال نشده است.»

او گفت که بخش استخدام نیروهای نظامی، تبدیل نیروها و بخش تقاعد نیروهای پولیس هنوز درگیر فساد است. به گفته‌ی او، در بخش تدارکات پولیس، گام‌های ابتدایی اصلاحی برداشته شده است.

آقای سلام تأکید کرد که بخش تدارکات پولیس، نیازمند اصلاحات جدی است؛ زیرا برای تطبیق ۲۸ سفارش اصلاحی در این بخش، کار جدی صورت نگرفته است.

رییس‌جمهور غنی، چند سال قبل، گفته بود که وزارت داخله قلب فساد در حکومت است و باید تلاش‌هایی در راستای کاهش فساد در این وزارت، روی دست گرفته شود.

مبارزه با فساد اداری، یکی از چالش‌های عمده‌ی فراراه حکومت افغانستان است و جامعه‌ی جهانی نیز ادامه‌ی کمک‌های خود به این کشور را مشروط به مبارزه‌ی جدی با این پدیده اعلام کرده است.