نامه‌ی ۴۱ سازمان رسانه‌ای به شورای امنیت ملل متحد: از خبرنگاران در افغانستان حفاظت کنید

صبح کابل
نامه‌ی ۴۱ سازمان رسانه‌ای به شورای امنیت ملل متحد: از خبرنگاران در افغانستان حفاظت کنید

مرکز خبرنگاران افغانستان و ۴۰ سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها از سراسر جهان، در نامه‌ی سرگشاده‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، از افزایش قتل‌های هدف‌مند خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌ است.

امضاکنندگان این نامه، ضمن هشدار به تاثیر مخرب این روند بر فضای مدنی آسیب‌پذیر، آزادی رسانه‌ها و حقوق دموکراتیک مرتبط با آن در افغانستان، از شورای امنیت ملل متحد خواسته‌اند که در این راستا به گونه‌ی فوری اقدام کند.

در این نامه که از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نوشته شده، آمده است که پس از امضای توافق‌نامه‌ی صلح میان طالبان و امریکا در قطر، حداقل ۱۱ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده‌اند که اکثر آن‌ها به خاطر کارشان و به گونه‌ی عمدی هدف قرار گرفته‌اند.

در این نامه، آمده است که رسانه‌های آزاد و آزادی بیان، یک حق مسلم بشری است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان نیز عضو آن است و هم‌چنان در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده است.

در نامه آمده است که اگرچه تلاش‌هایی از سوی حکومت افغانستان برای حفظ حقوق رسانه‌ها صورت گرفته؛ اما این کارها برای جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و محاکمه‌ی عاملان آن‌ها کافی نبوده و هنوز فرهنگ معافیت از مجازات پابرجا است.

در نامه آمده است که با درنظرداشت وضعیت کنونی، نیاز است که شورای امنیت ملل متحد و نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، بر اساس قطع‌نامه‌ی ۲۲۲۲ شورای امنیت و یا سایر مصوبه‌های سازمان ملل متحد، از جمله برنامه‌ی عملی سازمان برای مصونیت و موضوع معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، از طرف‌های درگیر در افغانستان بخواهد تا به خشونت علیه خبرنگاران پایان دهند.

سازمان‌های امضاکننده‌ی نامه، گفته‌اند که شورای امنیت باید تلاش‌های خود را برای محافظت از خبرنگاران در افغانستان افزایش دهد و به ویژه در همکاری با حکومت افغانستان، برای پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران به گونه‌ی جدی اقدام کند.

در نامه آمده است که در صورت هر گونه تغییر احتمالی سیاسی در نتیجه‌ی گفت‌وگوهای صلح، شورای امنیت باید از تمام قدرت دیپلماتیک خود برای اطمینان از حمایت از آزادی رسانه‌ها و امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به عنوان گروهی از غیرنظامیان در افغانستان که در معرض تهدید و خشونت استند، استفاده کند.