حامد کرزی نشست علمای طالبان در کابل را « همایش داخلی» این گروه خواند

صبح کابل
حامد کرزی نشست علمای طالبان در کابل را « همایش داخلی» این گروه خواند

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، نشست علمای طرف‌دار طالبان در شهر کابل را یک «همایش داخلی» این گروه خوانده است.

آقای کرزی به تازگی در مصاحبه با شبکه‌ی العربیه، گفته است که اکثر شرکت‌کنندگان این نشست مقام‌های طالبان بودند و هم‌چنان شماری از چهره‌های دیگر نیز، در آن حضور داشته‌اند.

با این حال، حامد کرزی در این مصاحبه، بر حضور زنان در قدرت و برگشت دختران به مکتب تأکید کرده است.

به باور آقای کرزی، یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که سبب پذیرش حکومت طالبان می‌شود، اطمینان از برگشت دختران به مکتب است.

او، تأکید کرده است که طالبان باید مکاتب را به روی دختران باز کند؛ زیرا بسته‌ماندن مکاتب سبب فرار شهروندان از کشور می‌شود.

رییس‌جمهور پیشین، می‌گوید که در هیچ جامعه‌ی اسلامی آموزش زنان ممنوع نیست و افغانستان نیز، نمی‌تواند استثنا باشد.

به گفته‌ی حامد کرزی، مردم افغانستان باید احساس کنند که حکومت طالبان نماینده‌ی همه مردم این کشور است.