فیسبوک: سازمان دهشت‌افگن طالبان حق استفاده از خدمات ما را ندارند

صبح کابل
فیسبوک: سازمان دهشت‌افگن طالبان حق استفاده از خدمات ما را ندارند

اداره‌ی میتا که فیسبوک و انستاگرام زیر مجموعه‌ی آن است، گفته که بر اساس قانون امریکا، طالبان یک سازمان دهشت‌افگن است و حق استفاده از خدمات این نهاد را ندارند.

به تازگی اداره‌ی فیسبوک، صفحات رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری باختر که تحت اداره‌ی طالبان می‌باشند را مسدود کرده است.

با این حال، صدای امریکا به نقل از میتا، نوشته است که این اداره به دلیل پالیسی‌های سازمان‌های خطرناک حساب‌های مربوط به طالبان را مسدود کرده است.

صدای امریکا به نقل از میتا، نوشته است: «بر اساس قانون امریکا، طالبان منحیث سازمان دهشت افگن شناسایی شده و بر بنیاد پالیسی‌های سازمان‌های خطرناک ما، از استفاده از خدمات ما منع شده اند.»

میتا، هم‌چنان گفته است که آن‌ها حساب‌هایی را حذف کرده‌اند که توسط یا به فرمایش طالبان به پیش برده می‌شد.

این در حالی است احمدالله وثیق، رییس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان روز چهارشنبه -۲۹ سرطان-، گفت که اداره‌ی فیسبوک به دلایل نامعلومی صفحات فیسبوک و انستاگرام این رادیو و تلویزیون را مسدود کرده است.

وثیق، مسدودشدن صفحات اجتماعی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان را خلاف همه‌ی اصول رسانه‌ای و آزادی بیان خوانده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان نیز به بسته‌شدن صفحات اجتماعی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان واکنش نشان داده است و گفته است غرب از شعار آزادی بیان برای فریب سایر ملت‌ها استفاده می‌کند.