وزارت معارف: امتحان نهایی از دانش‌آموزان در آغاز سال ۱۴۰۰ گرفته خواهد شد

صبح کابل
وزارت معارف: امتحان نهایی از دانش‌آموزان در آغاز سال ۱۴۰۰ گرفته خواهد شد

وزارت معارف، اعلام کرده است که به زودی، درس‌های حضوری در مکتب‌ها پایان می‌یابد و امتحان نهایی از دانش‌آموزان، در آغاز سال ۱۴۰۰ خورشیدی گرفته خواهد شد.

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که با درنظرداشت سردی هوا و ریزش برف و باران، آموزگاران مکلف اند تا پیش از تعصیلات زمستانی، به دانش‌آموزان وظیفه دهند تا در روزهای تعطیلات، درس شان را بخوانند و برای امتحان نهایی آمادگی بگیرند.

به گفته‌ی او، پرسش‌ها در امتحان سالانه از درس‌های خوانده‌شده ترتیب می‌شود و امتیاز نیز از ۱۰۰ محاسبه خواهد شد.

بانو آرین می‌گوید: «تمام صنف‌های ۱ تا ۶ مکاتب سردسیر از اول قوس سال ۱۳۹۹ تعطیل می‌شوند. تمام صنف‌های ۷ تا ۱۲ مکاتب سردسیر از ۱۵ قوس سال ۱۳۹۹ تعطیل می‌شوند. در مناطق نهایت سردسیر نیز صنف‌های ۱ تا ۱۲ از اول قوس تعطیل می‌شوند. امتحان نهایی در آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۰ گرفته خواهد شد.»

او می‌افزاید که این تصمیم، تمام مکتب‌ها به شمول دولتی و خصوصی، مدارس دینی و دارالحفاظ‌ها را شامل می‌شود.

گفتنی است که به دلیل بحران ناشی از ویروس کرونا و وضع قرنتین در افغانستان، درس‌های حضوری مکتب‌ها در بیستم سنبله آغاز شده بود.