وزارت معارف: ۱۷۶ مکتب در جریان درگیری‌های اخیر تخریب شده است

صبح کابل
وزارت معارف: ۱۷۶ مکتب در جریان درگیری‌های اخیر تخریب شده است

مقام‌ها در وزارت معارف، می‌گویند که در جریان درگیر‌ی‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان، از مکتب‌ها به عنوان سنگرهای جنگی استفاده شده که در نتیجه‌ی آن، ۱۷۶ باب مکتب، قسما و یا کاملا تخریب شده است.

عطاؤلله واحدیار، معین تعلیم و تربیه‌ی وزارت معارف، روز دوشنبه -۱۱ اسد-، در یک نشست خبری، گفت که به مکتب‌ها خدمات سیاسی ارایه نمی‌شود و نباید از آن به عنوان مراکز جنگی استفاده شود.

به گفته‌ی او، حکومت افغانستان کنواسیون مصونیت مکاتب را امضا کرده و به همین اساس، نیروهای امنیتی در جریان درگیری‌ها به آن توجه دارند و از مکاتب به عنوان سنگر جنگ استفاده نمی‌کنند.

گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است.

با این حال، آقای واحدیار، در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با اشاره به مشکل پیش‌آمده در مورد پرداخت فیس ماه سرطان و جوزای دانش‌آموزان در مکاتب خصوصی، گفت که وزارت معارف تصمیم گرفته تا ۵۰ درصد فیس این دو ماه را خانواده‌ها بپردازند و ۵۰ درصد دیگر را مکاتب خصوصی هم‌کاری کنند.

گفتنی است که پس از شروع مکاتب خصوصی در ماه اسد سال روان، مکاتب خصوصی از دانش‌آموزان خواستار پرداخت فیس ماه‌های جوزا و سرطان- که مکاتب تعطیل بود- شده است و برخی مکاتب خدمات درس آنلاین را ارایه کرده اند؛ اما بسیاری خانواده‌ها از پرداخت فیس این دو ماه خودداری کردند و گفتند خدمات آنلاین برای فرزندان شان کارآیی نداشته است.

معین تعلیم و تربیه وزارت معارف می‌گوید که در حال حاضر، بیش‌ از سه هزار مکتب خصوصی در کشور فعالیت دارد و بیش از ۶۵۰ هزار دانش‌آموز در این مکاتب مصروف آموزش اند.

او می‌گوید که مکاتب خصوصی در کشور برای بیش‌تر از ۵۰ هزار نفر زمینه‌ی کار را فراهم کرده که ۳۵ هزار تن آن آموزگاران است.

آقای واحدیار، می‌گوید مکاتب خصوصی کشور با انصاف‌ترین سکتور خصوصی در منطقه است؛ زیرا در ۱۲ ماه سال، ۹ ماه از دانش‌آموزان فیس می‌گیرند.