وزارت صحت: افغانستان سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دالر دارو وارد می‌کند

صبح کابل
وزارت صحت: افغانستان سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دالر دارو وارد می‌کند

احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت، می‌گوید که سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر، برای تهیه‌ی دارو از بیرون کشور، هزینه می‌شود.

آقای عثمانی که روز شنبه (۵ میزان)، در مراسمی به مناسبت گرامی‌داشت از «روز جهانی فارمسست‌ها» سخن می‌زد، گفت که واردات دارو، ضربه‌ی بزرگی به اقتصاد افغانستان، وارد می‌کند.

به گفته‌ی او، وزارت صحت، تلاش دارد تا زمینه‌ی تولید دارو را در داخل افغانستان، فراهم کند.

آقای عثمانی، گفت که کمبود دارو و در نظر نگرفتن توازن در نرخ دارو، از چالش‌های عمده در داروخانه‌های افغانستان است و تلاش‌ها برای رفع آن، جریان دارد.

سرپرست وزارت صحت، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش مهم فارمسست‌ها در راستای ارائه‌ی خدمات صحی، گفت: «تلاش‌ها برای ارتقای ظرفیت فارمسست‌ها، جریان دارد.»

گفتنی است که وزارت صحت، از روز جهانی فارمستت‌ها، امسال با شعار «تحول در صحت جهانی»، گرامی‌داشت کرده است.