عباس بصیر: عرضه‌ی خدمات تحصیلی برای تمام افغان‌ها یک‌سان نیست

صبح کابل
عباس بصیر: عرضه‌ی خدمات تحصیلی برای تمام افغان‌ها یک‌سان نیست

عباس بصیر، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید که دسترسی دانش‌جویان به رشته‌های متناسب با بازار کار و شرایط اقتصادی افغانستان، کاملا محدود است.

آقای بصیر که روز سه‌شنبه (۲۷ عقرب)، برنامه‌ی کاری اش را به مجلس نمایندگان ارایه می‌کرد، گفت که تمام رشته‌های تحصیلی در افغانستان از ۹۰ رشته فراتر نمی‌رود، در صورتی که در سایر کشورها بیش از سه هزار رشته‌ی تحصیلی وجود دارد.

او افزود که کمبود رشته‌های تحصیلی، سبب شده تا فاصله میان فارغان دانشگاه‌ها و بازار کار افزایش یافته و معضل بی‌کاری پیچیده‌تر شود.

به گفته‌ی آقای بصیر، وزارت تحصیلات عالی، پس از نیازسنجی رشته‌ها، به شمار رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی می‌افزاید تا تناسب میان رشته‌های تحصیلی فراهم شده و بازار کار برقرار شود. «رشته‌های تحصیلی ما باید مطابق نیازهای انکشافی ملی باشد و راه را برای توسعه‌ی پایدار کشور باز کند.»

آقای بصیر، هم‌چنان گفت که ظرفیت جذب در دانشگاه‌های افغانستان خیلی اندک است و عرضه‌ی خدمات تحصیلی برای تمام افغان‌ها در ولایت‌های مختلف یک‌سان نیست.

او، در بخش دیگری از سخنان خود گفت که شیوه‌ی آموزش در افغانستان، قدیمی و کهنه است و از موثریت لازم برخوردار نیست.

آقای بصیر علاوه کرد که ترویج شیوه‌های نوین تدریس و توسعه‌ی آموزش‌های پژوهش‌محور، از جمله برنامه‌های اصلی او برای بالا بردن کیفیت است.