مومند: ۳۸ پروژه بزرگ و کوچک معدن‌کاری به داوطلبی سپرده شده است

صبح کابل
مومند: ۳۸ پروژه بزرگ و کوچک معدن‌کاری به داوطلبی سپرده شده است

وزارت معادن و پترولیم، اعلام کرده است که در جریان سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۸ پروژه‌ی بزرگ و کوچک منرال‌ها و ۱۴۷ پروژه‌ی ساحات مواد ساختمانی، به داوطلبی سپرده شده است.

عنایت‌الله مومند، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، روز پنج‌شنبه (۱ حوت) در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، گفت که این پروژه‌ها و ساحات، از سوی شورای عالی اقتصادی و کابینه، تأیید و به داوطلبی سپرده شده است.

او افزود که مجموع عواید سکتور معادن در سال مالی ۱۳۹۸ به ۵.۰۵۳.۳۸۲.۵۳۰ افغانی می‌رسد که ۱.۴۸۵.۵۷۰.۷۱۴ افغانی آن را عواید مرکزی، ۳۶۴.۹۳۷.۰۰۴ افغانی آن عواید ولایتی و ۳.۲ میلیارد افغانی آن، مربوط به عواید تصدی‌ها است.

آقای مومند، گفت: «روند داوطلبی ۵ پروژه‌ی بزرگ معدن‌کاری در سال مالی ۱۳۹۸ آغاز شده است که پروژه‌های مرمر هرات، مرمر پروان، تالک کاپیسا، مرمر کاپیسا و تراورتین ولایت میدان‌وردک را شامل می‌شود؛ اما به دلیل پیدا نشدن داوطلب برتر و واجد شرایط، این پروژه‌ها بار دیگر به داوطلبی سپرده شده است.»

به گفته‌ی او، در حال حاضر، به دلیل موجودیت مشکلات در تأسیسات زیربنایی مانند ترانسپورت، انرژی برق، زمین و آب، پروژه‌های معدن‌کاری به مقیاس کوچک و پروژه‌های مواد ساختمانی، در اولویت قرار دارد.