رنگینه حمیدی: تعلیمات اسلامی از تشکیلات وزارت معارف بیرون نشده است

صبح کابل
رنگینه حمیدی: تعلیمات اسلامی از تشکیلات وزارت معارف بیرون نشده است

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، می‌گوید که تعلیمات اسلامی، از تشکیلات این وزارت بیرون نشده و صرفا برای بهبود امورکاری، معینیت‌های تعلیمات اسلامی و تعلیمات عمومی، زیر چتر معینیت تعلیم‌وتربیه‌ی وزارت درآمده است.

بانو حمیدی، روز دو‌شنبه (۱۰ قوس)، در یک نشست خبری گفت که تعلیمات عمومی و تعلیمات اسلامی در حقیقت یکسان است، زیرا تمام سیستم آموزشی افغانستان، بر مبنای آموزش‌های اسلامی، استوار شده است.

او تاکید کرد که هدف از جابه‌جایی‌های اخیر در تشکیلات و امور کاری این وزارت، انسجام و تقویت مدیریت نظام معارف و آموزش بهتر شاگردان در مکاتب و مدارس کشور بوده/ است.

به گفته‌ی سرپرست وزارت معارف، هم‌چنان تغییرات جدید، برای ارتقاع سطح کیفیت، موثریت و پاسخ‌گویی به آینده‌ی دانش‌آموزان است.

رنگینه حمیدی، گفت: «سوءتفاهم‌هایی که به دنبال تغییرات تازه در وزارت معارف مبنی براین که گویا بخشی از مسوولیت وزارت برعهده‌ی وزارت ارشاد، حج و اوقاف سپرده می‌شود، واقعیت ندارد. تشکیلات وزارت معارف، بی‌اندازه کلان بود و تصمیم وزارت بر این شد که یک سلسله تغییرات بیاید.»

بانو حمیدی در این نشست، تاکید کرد که در جریان ۱۹ سال اخیر، تغییرات بی‌پیشنه‌ای در نظام معارف افغانستان به وجود آمده است.

این در حالی است که روزنامه‌ی صبح کابل، به نامه‌ای از نمایندگان مجلس، دسته یافته که نشان می‌دهد، تقریبا اکثریت اعضای مجلس، به دلیل حذف تعلیمات اسلامی از چهارچوب وزارت معارف، انتقاد کرده اند.

نمایندگان مجلس با جمع کردن امضا، تاکید کردند، در صورتی که تعلیمات اسلامی از چوکات وزارت حذف شده باشد، در روز رای‌دهی به بانو رنگینه حمیدی، رای نخواهند داد.

قرار است، فردا سه‌شنبه (۱۱ قوس)، رنگینه‌ حمیدی و ۴ نامزدوزیر دیگر و رییس بانک مرکزی افغانستان، برای ارایه‌ی برنامه‌های شان به مجلس بروند.