محمدحنیف اتمر با نخست وزیر ازبیکستان دیدار کرد

صبح کابل
محمدحنیف اتمر با نخست وزیر ازبیکستان دیدار کرد

محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه در سفری به تاشکند، با عبدالله اریپوف، نخست وزیر ازبیکستان، دیدار کرد.

در این دیدار که پس از چاشت روز گذشته (جمعه، ۷ سنبله)، انجام شد، نخست وزیر ازبیکستان، گفت که کشورش آماده‌ی توسعه و گسترش روابط در بخش‌های مختلف با دولت افغانستان است.

او، افزود که اوزبیکستان، در بخش توسعه‌ی تجارت، ترانزیت و ترانسپورت، به ویژه در ارائه‌ی تعرفه‌های ترجیحی برای اموال صادراتی افغانستان، همکاری می‌کند.

از سویی هم، محمدحنیف اتمر، در این دیدار، گفت که حمایت ازبیکستان از برنامه‌ها و موقف دولت افغانستان در پیوند به روند صلح، موثر و سازنده است.

از سویی هم، در این دیدار، دو طرف در مورد تمدید پروژه‌ی لین برق سرخان-پلخمری، تشکیل تیم‌های تخنیکی برای مطالعات امکان‌سنجی خط آهن حیرتان – کابل – پیشاور،‌ خط آهن حیرتان – هرات – چابهار و خط آهن حیرتان – هرات – کندهار، تفاهم کردند.ش