محمد محقق: تسلط بر افغانستان از راه زور ناممکن است

صبح کابل
محمد محقق: تسلط بر افغانستان از راه زور ناممکن است

محمد محقق، مشاور ریاست‌جمهوری، می‌گوید که تسلط بر افغانستان از راه زور، ناممکن بوده و رهبران سیاسی این اجازه را به هیچ گروهی نخواهند داد.

آقای محقق که روز شنبه (۹ حوت)، در مراسم استقبال از مارشال عبدالرشید دوستم در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «اگر کسی خیال به سرش زد که با زور بر افغانستان تسلط یابد، فکرش را بکند که تسلط از راه زور کار آسانی نیست.»

به گفته‌ی او، حضور مارشال عبدارشید دوستم در شرایط فعلی در کابل، می‌تواند مکمل اجماع و گردهمایی‌های سیاسی باشد تا به دنیا ثابت شود که چهره‌های سیاسی افغانستان با یک صدا از صلح و جمهوریت حمایت می‌کنند.

آقای محقق همچنان تاکید کرد که اگر کسی به صلح پشت پا کند؛ همه کنار هم در برابر او می‌ایستند.

او همچنان افزود، بازنگری توافق‌نامه‌ی قطر از سوی حکومت جدید در امریکا به رهبری جو بایدن، بر روند صلح افغانستان نیز تاثیر گذاشته است.