محمد محقق: گروه طالبان از رهبران سیاسی بیعت خواسته است

صبح کابل
محمد محقق: گروه طالبان از رهبران سیاسی بیعت خواسته است

محمد محقق، مشاور ریاست‌جمهوری، می‌گوید که گروه طالبان از رهبران سیاسی بیعت خواسته است؛ اما او چنین خواستی را نپذیرفته و با هیچ گروهی بیعت نخواهد کرد.

آقای محقق که روز پنج‌شنبه (۱۴ حوت)، در مراسم گرامی‌داشت از بیست‌وششمین سالروز ترور عبدالعلی مزاری صحبت می‌کرد، گفت: «گروه طالبان برای ما سه گزینه پیشنهاد کرده است، یا بیعت یا معیت یا بی‌طرفی! اما ما هیچ کدام را نپذیرفتیم.»

به گفته‌ی او، مردم افغانستان صلح را به قیمت از دست رفتن تمام دست‌آوردها و ارزش‌ها نمی‌خواهند و چنین صلحی عاقلانه نیست.

آقای محقق گفت: «ما صلحی می‌خواهیم که در آن ارزش‌های مردم افغانستان، نظام جمهوریت، ارزش‌های قانون اساسی، حقوق زن و حقوق بشر حفظ شود.»

او اضافه کرد، مردم افغانستان، صلحی را می‌خواهند که در آن عزت و اقتدار کشور حفظ شود و به معنای فروپاشی نظام کنونی نباشد.