محمدطاهر زهیر، والی بامیان و مرادعلی مراد، والی دایکندی شد

صبح کابل
محمدطاهر زهیر، والی بامیان و مرادعلی مراد، والی دایکندی شد

منابع حکومتی، تأیید می‌کنند که محمدطاهر زهیر، به عنوان والی بامیان و سترجنرال مراد علی ‏مراد، به عنوان والی دایکندی گماشته شده اند‎.‎

یک منبع ارشد حکومتی، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این افراد، به زودی به کار خود آغاز ‏خواهند کرد‎.‎

این در حالی است که اخیرا، ولایت‌های بامیان و دایکندی ناامن شده و جنگ‌جویان طالب، در ‏برخی از مناطق این ولایت‌ها، حضور یافته و فعالیت می‌کنند‎.‎

گروه طالبان در دو روز گذشته، ادعا کرده که ولسوالی‌های کهمرد و سیغان ولایت بامیان را تصرف ‏کرده؛ ادعایی که از سوی مقام‌های محلی تا اکنون تأیید نشده است‎.‎

در ولایت دایکندی نیز، از چند ماه به این طرف، درگیری‌های شدید در ولسوالی‌های پاتو و کجران ‏جریان دارد که سبب شده تا صدها خانواده از خانه‌های شان بی‌جا شوند‎.‎