ریاست اجرایی: ادعای جعل اسناد از سوی حنیف دانشیار بررسی شود

صبح کابل
ریاست اجرایی: ادعای جعل اسناد از سوی حنیف دانشیار بررسی شود

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، تأکید می‌کند که ادعای جعل و تزویر اسناد از سوی محمدحنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، باید مورد بررسی قرار بگیرد.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که ادعای مطرح شده در مورد جعل و تزویر اسناد، باید به‌گونه‌ی جدی از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی شود.

روزنامه‌ی اطلاعات روز، در یک گزارش تحقیقی، دریافته است که محمدحنیف دانشیار، عضو برحال کمیسیون مستقل انتخابات، سن قانونی را برای عضویت در کمیسیون ندارد.

بر اساس این گزارش، آقای دانشیار، به کمیته‌ی گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تذکره‌ی مثّنا با شماره‌ی ۸۱۲۷۵۱ را به‌عنوان سند تابعیت ارائه کرده است. در این تذکره، آقای دانشیار در سال ۱۳۸۲ بیست سال سن داشته و متولد سال ۱۳۶۲ است. اما گزارش نشان می‌دهد که آقای دانشیار در اولین تذکره‌اش، متولد سال ۱۳۶۴ بوده و در زمان عضویت در کمیسیون انتخابات، ۳۳ساله بوده است.

قانون انتخابات، شرایط عضویت در کمیسیون انتخابات را «۳۵ سال» سن تعیین کرده است. در بند پنجم، ماده‌ی دوازدهم قانون انتخابات، چنین آمده است: «حداقل سن ۳۵سالگی را تکمیل کرده باشد.»

هر چند، آقای دانشیار گفته است که تذکره‌ی قبلی‌اش مفقود شده و تذکره‌ی مثّنا را حدود ۱۳ سال پیش از ولایت غزنی گرفته است که تاریخ تولدش در تذکره‌ی دومی و اولی یک‌سان است؛ اما روزنامه‌ی اطلاعات روز، در گزارشش دریافته است، با وجود این که تذکره‌ی مثنای حنیف دانشیار در سال ۱۳۸۲ تعین سن شده و در سال ۱۳۸۳ ثبت و صادر شده، او در سال ۱۳۹۰ برای یافتن کار در ارگان‌های محلی، تذکره‌ی اولی را به‌عنوان سند هویتش ارائه کرده است. ارگان‌های محلی بر اساس مشخصات همین تذکره، او را تعیین سن کرده است. همچنان فورم خلص سوانح کارمندان ارگان‌های محلی نیز به وضاحت سال تولد حنیف دانشیار را بر اساس تذکره‌ی اولی، سال ۱۳۶۴ ذکر کرده است. ارگان‌های محلی در اسنادی که به مناسبت تغییر وظیفه‌ی حنیف دانشیار به وزارت مبارزه با مواد مخدر فرستاده، او را متولد ۱۳۶۴ ثبت کرده است.

در این گزارش، پاسپورت‌های آقای دانشیار نیز بررسی شده است. او در اولین پاسپورت خدمتش با شماره‌ی S0015489 تاریخ تولدش را ۱۷ دلو ۱۳۶۳ ذکر کرده و پاسپورت خدمتش با همین تاریخ تولد صادر شده است.

همچنان پاسپورت دوم خدمت حنیف دانشیار با شماره‌ی S0065984 تاریخ تولدش را ۱۶ دلو ۱۳۶۳ ذکر کرده و پاسپورت خدمتش با همین تاریخ تولد صادر شده است؛ اما پاسپورت جدید دیپلماتیکی‌ که آقای دانشیار در چهارم اسد امسال گرفته، تاریخ تولدش ۱۷ دلو ۱۳۶۲ است. بر اساس این گزارش، آقای دانشیار به رؤیت پاسپورت اولی‌اش، در زمان مراسم تحلیف به عنوان کمیشنر جدید کمیسیون انتخابات، ۳۴ساله بوده است؛ اما بر اساس پاسپورت جدیدش سن ۳۵سالگی را تکمیل کرده است.

بر اساس فقره‌ی ۱، ماده‌ی ۴۳۶ کد جزا، جعل و تغییر تاریخ اسناد جرم است. این ماده وضاحت دارد که: «تزویر عبارت است از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌خور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن به قصد تقلب.»

روزنامه‌ی صبح کابل، تلاش کرد تا در مورد این گزارش، دیدگاه محمدحنیف دانشیار را بگیرد؛ اما با تماس‌های مکرر، او حاضر به پاسخ‌گویی نشد.