روند توزیع پاسپورت متوقف شد

صبح کابل
روند توزیع پاسپورت متوقف شد

وزارت داخله اعلام کرده است که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و بنا بر فیصله‌ی «کمیته‌ی دولتی ارتباطات عامه برای وقایه و جلوگیری از ویروس کرونا»، روند توزیع پاسپورت متوقف شده است.

در خبرنامه‌ی که پس از چاشت امروز سه‌شنبه (۲۷ حوت)، از سوی این وزارت به نشر رسیده، آمده است که روند توزیع پاسپورت، به جز حالت‌های استثنایی، تا ختم ماه حمل سال آینده متوقف شده است.

وزارت داخله گفته است که در جریان یک ماه آینده، تنها مریضان، تاجران ملی، زخمیان نظامی و غیر نظامی که در حالت اضطراری قرار دارند، می‌توانند، پاسپورت اخذ کنند.

هم‌چنان در خبرنامه آمده است: «متقاضیان که پاسپورت‌های شان ویزه‌ی معتبر داشته باشد و دارای مشکلات باشد، می‌توانند غرض حل مشکلات شان به ریاست عمومی پاسپورت و مدیریت‌های پاسپورت ولایات مراجعه کنند.»

بربنیاد خبرنامه‌ی وزارت داخله، خدمات تمدید ویزه، برای اتباع خارجی در ریاست‌عمومی پاسپورت و مدیریت‌های پاسپورت ولایت‌ها ارائه می‌شود.

روند توزیع پاسپورت درحالی از سوی وزارت داخله متوقف شده است که بنا بر اعلام وزارت صحت عامه، تاکنون ۲۲ نفر در افغانستان به ویروس کرونا، مبتلا شده اند.