چهار نفر از نزدیکان وزیر صحت به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت شده اند

صبح کابل
چهار نفر از نزدیکان وزیر صحت به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت شده اند

منابعی در وزارت صحت، می‌گویند که چهار نفر از نزدیکان احمدجواد عثمانی، وزیر صحت، به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت شده اند.

یک منبع در وزارت صحت، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این افراد، دوشنبه شب (۸ جدی)، در داخل وزارت صحت بازداشت شدند و در حال حاضر، در نظارت‌خانه‌ی فرماندهی پولیس کابل به سر می‌برند.

منبع می‌گوید: «تحقیقات از نزد افراد بازداشت‌شده جریان دارد.»

با این حال، یک منبع دیگر می‌گوید که این افراد، از روسای صحت عامه ولایت‌ها درخواست رشوه کرده بودند که از سوی نیروهای امنیت ملی و نماینده‌ی دادستانی کل بازداشت شده اند.

از سویی هم، معصومه جعفری، سخن‌گوی وزارت صحت، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که نیروهای امنیت ملی به وزارت صحت رفته و از نزد این افراد تحقیق کرده بودند.

بانو جعفری، در مورد این که آیا این افراد بازداشت شده اند و یا خیر، چیزی نگفت، اما خاطر نشان کرد: «این موضوع تنها در حد اتهام است و پس از تکمیل شدن روند بررسی، جزییات آن با رسانه به اشتراک گذاشته خواهد شد.»

جمشید رسولی، سخن‌‌گوی دادستانی کل نیز، می‌‌گوید که چهار نفر به اتهام رشوه‌ستانی در وزارت صحت بازداشت شده اند و تحقیقات از نزد آن‌ها جریان دارد. آقای رسولی، در مورد هویت افراد بازداشت‌شده چیزی نگفت.

با این حال، یک منبع دیگر می‌گوید که در ميان افراد بازداشت‌شده، احمدشکران عثمانى، برادر وزير صحت که در اين وزارت مسئوليت رسمى ندارد، کاوه سرمست‌زاده پسرکاکا، حامد حميدى فرامرز پسرخاله و فريدون سلطانى، مشاور ارشد وزارت صحت، شامل اند.

گفتنی است که روز یک‌شنبه (۷ جدی)، سه عضو مجلس سنا، به اتهام گرفتن رشوه‌ی ۴۰ هزاردالری در بندر حیرتان بازداشت شدند.

هرچند دادستانی کل، جزییاتی در مورد هویت افراد بازداشت‌شده ارایه نکرده؛ اما منابعی در ولایت بلخ، گفته اند که محمدانور باشلیق، محمدعظیم قویاش و لیاقت‌الله بابه کروخیل، سه عضو مجلس سنا استند که از کابل به منظور نظارت بر اداره‌های دولتی در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب موظف شده بودند و هنگام گرفتن ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوه، در گمرک بندر حیرتان بازداشت شده‌اند.