وزارت صحت: حکیم الکوزی به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌شود

صبح کابل
وزارت صحت: حکیم الکوزی به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌شود

احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت، تأکید می‌کند که در ترکیب داروی خودساخته‌ی حکیم الکوزی برای درمان ویروس کرونا، چندین نوع مواد مخدر شامل است و به همین دلیل، او به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.

آقای عثمانی، روز چهارشنبه (۲۱ جوزا)، در یک نشست خبری گفت که بر اساس ارزیابی وزارت صحت، داروی خودساخته‌ی حکیم الکوزی برای درمان ویروس کرونا، از چندین نوع مواد مخدر ساخته شده است.

او افزود که وزارت صحت، مکتوبی را به وزارت داخله ارسال کرده تا جلو فعالیت حکیم الکوزی را بگیرد.

آقای عثمانی، تأکید کرد که به زودی، آقای الکوزی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.

در جریان چند هفته‌ی گذشته، فردی به نام حکیم الکوزی، مدعی شده که واکسن کرونا را کشف کرده است. آقای الکوزی، در مرکز درمانی سبحان در کابل، اقدام به عرضه‌ی دارو برای مردم کرده است.

آقای الکوزی، چند روز پیش نیز نماینده‌اش را به ولایت هرات فرستاد و برای باشندگان این ولایت نیز، داروی خودساخته‌ی خود را توزیع کرد.

هرچند وزارت صحت و شورای طبی افغانستان چندی پیش فعالیت مرکز صحی سبحان را متوقف کردند، اما با آن هم، به دنبال اعتراض مردم، این مرکز دوباره فعال شد.