وزارت صحت به مردم: دنبال داروی حکیم الکوزی نروید و سفارش‌های صحی را رعایت کنید

صبح کابل
وزارت صحت به مردم: دنبال داروی حکیم الکوزی نروید و سفارش‌های صحی را رعایت کنید

معاون وزارت صحت، از مردم کابل می‌خواهد، دنبال داروی حکیم الکوزی که زیر نام واکسن ویروس کرونا عرضه می‌کند، نرفته و تنها سفارش‌های صحی را رعایت کنند.

وحید مجروح، روز یک‌شنبه (۱۱ جوزا)، در یک نشست خبری گفت که وزارت صحت، از هر ابتکاری که برای سلامت جامعه مفید باشد، تقدیر می‌کند، اما به هیچ فردی اجازه نمی‌دهد تا محصولات خودساخته را به مردم عرضه کند.

او افزود: «وزارت صحت، از هر ابتکار، همکاری، طرح و نظری که بتواند به نحوی برای سلامت مردم مفید باشد، تقدیر می‌کند و حتا امکانات را هم برای تولید آن فراهم می‌سازد، اما به هیچ فرد و نهادی، اجازه‌ی عرضه‌ی محصولی که مورد تأیید نهادهای معتبر ملی و بین‌المللی قرار نگرفته باشد را نمی‌دهد.»

به گفته‌ی آقای مجروح، در صورتی که داروی خودساخته‌ی حکیم الکوزی مورد تأیید نهادهای صحی ملی و بین‌المللی قرار بگیرد، وزارت صحت تمام شرایط را برای تولید آن فراهم می‌کند.

او، هم‌چنان از مردم خواست تا در حال حاضر، دنبال شایعه نرفته و کاری نکنند که به خاطر نوشیدن شیره‌ی تریاک راهی بخش عاجل شفاخانه شوند.

معاون وزارت صحت، گفت که مرکز درمانی حکیم الکوزی، روز گذشته مسدود شده بود، اما امروز به دلیل اعتراض مردم دوباره باز شده و مقصر فاجعه‌ای که با استفاده از داروی خودساخته‌ی او ایجاد می‌شود نیز خود مردم خواهند بود.

او تصریح کرد: «تلاش می‌کنیم تا در هماهنگی با ارگان‌های امنیتی، مردم و حکیم الکوزی را قانع سازیم، ما به دنبال متوقف ساختن فعالیت به صورت کورکورانه نیستیم، اما باید مؤثریت دارو تأیید شود.»

در جریان چند روز گذشته، فردی به نام حکیم الکوزی، مدعی شده که واکسن کرونا را کشف کرده است. آقای الکوزی، در مرکز درمانی سبحان در کابل، اقدام به عرضه‌ی دارو برای مردم کرده است.

هرچند وزارت صحت و شورای طبی افغانستان روز گذشته فعالیت مرکز صحی سبحان را متوقف کردند، اما با آن هم، به دنبال اعتراض مردم، این مرکز امروز دوباره فعال شد.