در شش ماه گذشته؛ بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مرکز صحی در افغانستان بسته شده است

اسماعیل لعلی
در شش ماه گذشته؛ بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مرکز صحی در افغانستان بسته شده است

بر اساس معلومات انجمن داکتران نسایی ولادی، پس از سقوط دولت پیشین به دست طالبان، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مرکز صحی در کشور بسته شده است.

نجم‌السما شفاجو، رییس انجمن دکتران نسایی ولادی که روز سه‌شنبه -۲۴ حوت-، در نشستی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که با سقوط دولت پیشین و قطع کمک‌های خارجی، ۲ هزار و ۳۳۱ مرکز صحی در افغانستان بسته شده است.

به گفته‌ی او، با بسته‌شدن این مراکز، ۲۷ هزار کارمند صحی از کار شان بی‌کار شده که حدود هفت هزار تن شان را زنان تشکیل می‌دهند.

نجم‌السما هم‌چنان در این نشست از نهادهای ملی و بین‌المللی خواست که با صندوق انجمن داکتران نسایی ولادی افغانستان کمک کنند.

این در حالی است که چندی پیش، کمیته‌ی بین‌المللی نجات در گزارشی از احتمال فروپاشی نظام صحی در افغانستان هشدار داد و گفت که احتمالا ۹۰ درصد مراکز صحی به شمول کلینک‌ها در این کشور بسته شوند.

در گزارشی که روز -جمعه، ۱۷ جدی-، از سوی این کمیته نشر شده بود، آمده است که دولت پیشین افغانستان برای تأمین نیازمندی‌ها به ویژه پرداخت معاش کارمندان خود به کمک‌های خارجی وابسته بود و با سقوط افغانستان به دست طالبان، چالش‌های فراوانی در برابر نظام صحی وجود آمده است.