در روز عاشورا بیش از ۴۱۵ هزار سی سی خون در شهر کابل جمع‌آوری شد

صبح کابل
در روز عاشورا بیش از ۴۱۵ هزار سی سی خون در شهر کابل جمع‌آوری شد

وزارت صحت عامه، اعلام کرده است که در روز عاشورا، بیش از ۴۱۵ هزار سی سی خون در شهر کابل، جمع‌آوری شده است.

در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه (۱۰ سنبله)، از سوی این وزارت، به نشر رسیده، آمده است که با راه‌اندازی شدن کمپاین جمع‌آوری خون در روز عاشورا، حدود ۴۱۵۵۰۰ سی سی خون در شهر کابل، جمع‌آوری شده است.

در خبرنامه آمده است که این کمپاین، در تکیه‌ خانه‌ها، مساجد، بانک‌های خون شفاخانه‌ها و نواحی مختلف شهر کابل راه‌اندازی شده بود.

وزارت صحت، گفته است: «محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، برای تشویق مردم به اهدای خون روز گذشته نیز در این کمپاین اشتراک کرده و خون اهدا کرد.»

در خبرنامه‌ی این وزارت، آمده است که خون جمع‌آوری شده، به گونه‌ی معیاری در بانک خون مرکزی، نگهداری می‌شود و برای افراد نیازمند اهدا خواهد شد