قرارداد ۵۷ پروژه‌ی انکشافی به ارزش بیش از ۴۱۳ میلیون افغانی برای ۱۷ ولایت امضا شد

صبح کابل
قرارداد ۵۷ پروژه‌ی انکشافی به ارزش بیش از ۴۱۳ میلیون افغانی برای ۱۷ ولایت امضا شد

وزارت احیا و انکشاف دهات، اعلام کرده است که قرارداد ۵۷ پروژه‌ی انکشافی به ارزش بیش از ۴۱۳ میلیون افغانی برای ۱۷ ولایت، با شوراهای انکشافی به امضا رسیده است.

در اعلامیه‌ای که روز سه شنبه (۳ سرطان)، از سوی وزارت انکشاف دهات منتشر شده، آمده است که این پروژه‌ها، در ۱۷ ولایت به شمول بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، غزنی، کابل، کندهار، خوست، کنر، کندز، لوگر، پکتیا، پنجشیر، پروان، سمنگان، سرپل و تخار تطبیق می‌شود.

بر اساس اعلامیه، در جریان تطبیق این پروژه‌ها، ۱۰۲ هزار روز کاری ایجاد خواهد شد.

وزارت احیا و انکشاف دهات، گفته است که این پروژه‌ها، شامل ساخت ۸ کانال آبیاری، ۱۷ دیوار محافظتی، ۱۱ دیوار گبیونی، اعمار یک سرک درجه دوم، ساخت ۵ کاریز، ۴ پروژه‌ی ساخت پل و پلچک، اعمار یک دیوار استنادی، ۴ پروژه‌ی ساخت سرک کانکریتی، ۱ پروژه‌ی سولر پمپ، اعمار ۴ بولدروال و ساخت یک ذخیره‌ی آب می‌شود.

در اعلامیه آمده است که با تکمیل شدن این پروژه‌ها، ۱۳۲ هزار نفر در روستاها، از مزایای آن مستفید خواهند شد.

بر اساس اعلامیه، از مجموع این پروژه‌ها، ۴۲ پروژه‌ی آن از بودجه ملی، ۱۴ پروژه از سوی صندوق بین‌المللی توسعه‌ی زراعت و یک پروژه از سوی کشور هند، تمویل شده است.