نهادهای امنیتی از تامین امنیت مراسم عاشورا اطمینان دادند

صبح کابل
نهادهای امنیتی از تامین امنیت مراسم عاشورا اطمینان دادند

نشست امنیتی پیرامون چگونگی تأمین امنیت روزهای عاشورا و هفته‌ی شهید، با حضور مقام‌های بلندرتبه‌ی نهادهای امنیتی به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری برگزار شد.

در این نشست که امروز چهارشنبه (۳۰ اسد) برگزار شده بود، اتخاذ تدابیر امنیتی در روزهای عاشورا و هفته‌ی شهید به شکل همه‌جانبه مورد بررسی قرار گرفت.

معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی، در این نشست نسبت به تأمین امنیت روزهای عاشورا اطمینان داد که تدابیر جدی امنیتی روی دست گرفته شده است.

علاوه بر تدابیر امنیتی، در این نشست تأکید شد که هماهنگی سازنده میان شهروندان و نیروهای امنیتی به وجود آید تا از همکاری آن‌ها (شهروندان) در راستای تأمین امنیت روزهای عاشورا بهره گرفته شود.

ماه محرم در شرایطی فرا می‌رسد که تهدیدهای امنیتی در شهر کابل در سطح بلندی قرار دارد. با این‌ که شهروندان از هرگونه همکاری با نیروهای امنیتی دریغ نمی‌کنند؛ اما انتظار دارند که این مراسم مذهبی را در فضای امن تجلیل کنند.