دیوارنگاری زنان معترض در کابل: حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم

صبح کابل
دیوارنگاری زنان معترض در کابل: حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم

در ادامه‌ی اعتراضات زنان در برابر محدودیت‌های ایجادشده از سوی طالبان، این بار زنان معترض شعارها و خواسته‌های شان بر دیوار می‌نویسند.

گروهی از زنان تحت عنوان «جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان»، روز یک‌شنبه -۱۹ جدی-، در اعلامیه‌ای، تأکید کرده اند که طالبان رویه‌ی عریان‌تری را برای پایمال‌کردن حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر شهروندان افغانستان در پیش گرفته که سبب نقض آزادی، عدالت و صلح در کشور می‌شود.

در اعلامیه‌، آمده است: «زنان معترض افغانستان بر آن شده‌اند تا در ادامه‌ی مبارزات خستگی‌ناپذیر خویش در راه مقدس دفاع از انسان افغانستان و کرامت، آزادی و عزت او شعارها، آرامان‌ها و خواست‌های برابرخواهانه خود و اعتراض صریح‌شان بر وضعیت موجود را با استفاده از دیوارنگاری بر دیوارهای شهر کابل و سرتاسر ولایات کشور درج کنند.»

این زنان در ادامه از همه‌ی شهروندان کشور خواسته اند که اجازه ندهند که صدای عدالت‌خواهی مردم خاموش شود و با استفاده از رنگ، قلم، توش، ذغال و اسپری خواست‌ها و شعارهای شان را بر دیوارهای شهر و ولایت‌ها بنویسند.

با این حال در شعارهای از سوی این زنان بر دیوارها نوشته شده، آمده است که زنان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. آن‌ها هم‌چنان، گفته اند که طالبان باید زمینه‌ی کار، تحصیل و آزادی را برای شهروندان کشور فراهم کنند.

این در حالی است که به دنبال قدرت‌گرفتن طالبان در افغانستان، این گروه محدودیت‌های زیادی بر زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم اند و در عین حال، زنان از حق کار، مشارکت سیاسی و حتا اعتراض‌های مدنی شان محروم شده اند.

همین‌گونه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بارها اعتراضات زنان در گوشه‌های مختلف کشور از سوی افراد طالبان سرکوب شده است.