نجیب‌الله سکندر از چنگ آدم‌ربایان آزاد شد

صبح کابل
نجیب‌الله سکندر از چنگ آدم‌ربایان آزاد شد

مسؤولان در ریاست تربیت بدنی و ورزش، می‌گویند که نجیب‌الله سکندر، رییس فدراسیون تکواندو از چنگ آدم‌ربایان آزاد شده است.

نظرمحمد مطمین، رییس تربیت بدنی و ورزش، گفت که آقای سکندر امروز جمعه -۲۴جدی-، از چنگ آدم‌ربایان آزاد و به خانه برگشته است.

از سویی‌هم، خانواده‌ی آقای سکندر نیز آزادی او را تأیید کرده است.

نجیب‌الله اسکندر در کنار این که رییس فدراسیون تکواندو است، داکتر جراح اعصاب نیز است.

او سه شب پیش هنگامی که از شفاخانه به طرف خانه‌ی خود در حرکت بود، در مربوطات ناحیه‌ی پنجم شهر کابل از سوی افراد ناشناس ربوده شد.