شورای ملی به طالبان: از کشتار مردم و تخریب تأسیسات عامه دست بردارید!

صبح کابل
شورای ملی به طالبان: از کشتار مردم و تخریب تأسیسات عامه دست بردارید!

نمایندگان هر دو مجلس شورای ملی، اعلامیه‌ی مشترکی را در حمایت از نیروهای دفاعی-امنیتی افغانستان تصویب کردند؛ در این اعلامیه، از گروه طالبان، خواسته شده که از کشتار شهروندان و تخریب تأسیسات عامه دست بردارد.

در این اعلامیه که روز دوشنبه -۱۱ اسد-، در پایان نشست فوق‌العاده‌ی شورای ملی به خوانش گرفته شد، آمده است که نمایندگان هر دو مجلس، از نظام جمهوری، قانون اساسی، آزادی بیان، مشارکت بانوان و نیروهای دولتی، پشتیبانی می‌کنند.

در اعلامیه، آمده که اجازه داده نخواهد شد تا به دست‌آوردهای دو دهه‌ی اخیر، آسیبی وارد شود.

اعضای هر دو مجلس شورای ملی، در این اعلامیه‌ی مشترک، تعهد کرده اند که در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی ایستاده و در راستای بهبود وضعیت، هم‌کاری خواهند کرد.

در اعلامیه، بر حمایت از تلاش‌ها برای دست‌یابی به صلح در افغانستان تأکید و از گروه طالبان خواسته شده که از خشونت دست برداشته و گفت‌وگوهای صلح را جدی بگیرد.

شورای ملی، از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی، خواسته است تا حمایت شان را از دولت افغانستان ادامه داده و برای برقراری صلح در این کشور، تلاش کنند.

نشست فوق‌العاده‌ی شورای ملی، روز دوشنبه -۱۱ اسد-، با دستور رییس‌جمهور غنی برگزار شد.

آقای غنی، در این نشست، تأکید کرد که در مقابل هیچ نیروی ویران‌گری زانو نمی‌زند. او به طالبان گفت: «یا در میز مذاکره‌ی واقعی، زانو‌به‌زانو می‌نشینیم؛ یا در میدان جنگ، زانوهای تان را می‌شکنیم. ما انتخاب خود را کرده ایم، طالبان و حامیان شان انتخاب خود را بکنند.»