جبهه‌ی مقاومت ملی در پیامی به مناسبت ۸ ثور، بر ایستادگی علیه طالبان تأکید کرده است

صبح کابل
جبهه‌ی مقاومت ملی در پیامی به مناسبت ۸ ثور، بر ایستادگی علیه طالبان تأکید کرده است

جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گفته است که مردم این کشور هرگز در برابر تجاوز سیاه سکوت نخواهد کرد.

این جبهه در پیامی به مناسبت ۸ ثور، سالروز پیروزی مجاهدین در برابر شوروی سابق، گفته است که تجاوز، اشغال، ظلم و بی‌عدالتی از هر آدرس و رسمی که باشد، مذموم و در خور نکوهش است و با پرداخت هرقیمتی باید در برابر آن ایستاد.

در این پیام، آمده است: «چنان‌که مردم ما دیروز در برابر تجاوز سرخ ایستادند، امروز در برابر تجاوز سیاه هرگز سکوت نخواهند کرد و آزادی را با پایمردی جوانان سلحشور این مرز و بوم به کشور بر می‌گردانند.»

جبهه‌ی مقاومت ملی، هم‌چنان در این پیام بر ایستادگی در برابر گروه «مذور» طالبان تأکید کرده است.

در بخشی از این پیام، آمده است که جهاد مردم افغانستان و ایستادگی در برابر شوروی سابق به خاطر عقیده، استقلال، آزادی و خودارادیت شان بوده است که نتیجه‌ی آن پیروزی در برابر طاغوت زمان و نقطه‌ی عطف در تاریخ مبارزاتی برای استقلال و آزادی بوده است.